วิชา ง 22102 เทคโนโลยี 3 ม.2

คำชี้แจงรายวิชา
มาตรฐานการเรียนรู้ 3.1
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 การประมวลผลข้อมูลในชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
โครงสร้างรายวิชา

กำหนดการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง

ชื่อหน่วย
สาระการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง)
 1. ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  2
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน  2
 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กร  2
 2. การประมวลผลข้อมูล   การประมวลผลข้อมูลในชีวิตประจำวัน  1
ข้อมูล สารสนเทศ และการประมวลผล 2
การจัดเก็บสารสนเทศ 1
 3. การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลด้วย Google 2
การติดต่อด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2
การติดต่อด้วยกระดานอิเล็กทรอนิกส์ 2
4. การนำเสนองานผ่านเครือข่าย รูปแบบการนำเสนอ 2
โปรแกรมช่วยสร้างงานนำเสนอ 2
โปรแกรม PowerPoint 2
5. การสร้าง Web ด้วย Dreamweaver เริ่มต้นใช้งาน Dreamweaver 1
ส่วนประกอบของโปรแกรม 1
การจัดหน้าเว็บด้วยเลเอาต์และเลเยอร์ 2
 รู้จักกับการเชื่อมโยง 2
6. การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง มารู้จักกับ CSS Styles 2
การใส่ภาพและข้อความลงในเว็บเพจ 1
การนำภาพมาเป็นพื้นหลัง 2
การสร้างปุ่มอัตโนมัติแบบ Flash 2
การสร้างฟอร์ม 2
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: