แหล่งเรียนรู้้

ลิงค์แหล่งเรียนรู้วิชา ง30222 โปรแกรมประยุกต์ 2
1. สื่อการเรียนรู้เว็บไซต์
http://sereepong.rwb.ac.th/S/B-1.htm
http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/tech04/33/page1.html
http://www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Program/swish/SwishMax1.htm
http://www.banmaesa.com/thongjak/swish/easy.html
http://202.29.15.37/wbt/menu_7_17.php
http://pknow.edupol.org/book/swish/swish1.html
http://www.easy-learn.net/trirat/index2.php?now_page=2&now_id=15
http://58.181.223.131/bb/Default.aspx?g=posts&t=6667

2. สื่อการเรียนรู้รูปแบบเอกสาร
<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”https://www.slideshare.net/surapongjakang/a1-swishmax&#8221; title=”A1 swishmax” target=”_blank”>A1 swishmax</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/surapongjakang&#8221; target=”_blank”>Surapong Jakang</a></strong> </div>
<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”https://www.slideshare.net/surapongjakang/a2-swishmax&#8221; title=”A2 swishmax” target=”_blank”>A2 swishmax</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/surapongjakang&#8221; target=”_blank”>Surapong Jakang</a></strong> </div>
<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”https://www.slideshare.net/surapongjakang/swishmax&#8221; title=”Swishmax” target=”_blank”>Swishmax</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/surapongjakang&#8221; target=”_blank”>Surapong Jakang</a></strong> </div>


<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”https://www.slideshare.net/surapongjakang/a2-swishmax&#8221; title=”A2 swishmax” target=”_blank”>A2 swishmax</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/surapongjakang&#8221; target=”_blank”>Surapong Jakang</a></strong> </div>

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: