โครงการ Social Media Generation1

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”https://www.slideshare.net/surapongjakang/socail-media-16159627&#8243; title=”โครงการอบรมสังคมแห่งการเรียนรู้กับSocail mediaแก้ไข” target=”_blank”>โครงการอบรมสังคมแห่งการเรียนรู้กับSocail mediaแก้ไข</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/surapongjakang&#8221; target=”_blank”>Surapong Jakang</a></strong> </div>

รายชื่อ blog ผู้เข้ารับการอบรม
1. นางสาวจุฑามาศ อะกะเรือน
http://www.yamchutamas.wordpress.com
2. นายธรรมนูญ  มาปินตา
http://www.tumnoonza.wordpress.com
3. นางสาวทอฝัน  สุยะสอน
http://www.suyason.wordpress.com
4. นางสาวศิริพร  จันทร์มณี
http://www.janmanee.wordpress.com
5. นางสาวพิมลวรรณ  สุภายอง
http://www.pimonwan.wordpress.com
6. นางสาวอัจฉรา  กันธรรม
http://www.achara102kik.wordpress.com
7. นายวิทยา  กันทะวงค์
http://www.withaya714.wordpress.com
8. นายอาทิตย์  อนุกูลอนันต์
http://www.artidvongole.wordpress.com
9. นายปฏิภาณ  พลอาษา
http://www.pongroofc.wordpress.com
10. นางสาวจิรวดี  คำศรี
http://www.tutadeedee.wordpress.com
11. นางสาวภัณฑิลา  กาวารี
http://www.pantila.wordpress.com
12. นางสาวภาณุมาศ  สมจันทร์
http://www.panumasbewty.wordpress.com
13. นางสาวเยาวลักษณ์  ติ๊บกาศ
http://www.panumasbewty.wordpress.com
14. นางสาววราภรณ์  กันธรรม
http://www.waraporm.wordpress.com
15. นายแดง  ลุงทุน
http://www.parinhot.wordpress.com
16. นางสาวรัตนาภรณ์ ขัดเรือน
http://www.primlove2010.wordpress.com
17. นางสาวศิริลักษณ์ วรรณรินทร์
http://www.sirilak302.wordpress.com
18. นางสาวฉัทชนัน  หล้าพระบาง
http://www.woonsen.moobin.wordpress.com
19. นางสาวธิดารัตน์  ยะกาวิน
http://www.moonoy.wordpress.com
20. นางสาววรรณิภา  ขัดเรือน
www.wannipa2540.wordpress.com
21. นายปรีชา  กัณทอน
http://www.Pongroofc.wordpress.com
22. นายชโรธร  แสนบัวหลวง
http://www.charoton.wordpress.com
23. นางสาวกรรณิการ์  ยะกาวิน
http://www.kwangzy401999.wordpress.com
ภาพกิจกรรม
http://www.flickr.com/photos/spider-photo/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: