ส่งงานที่6 ม.4/1


รีบส่งมาด่วน

Advertisements

Posted on กันยายน 5, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 28 ความเห็น.

 1. <embed type="application/x-shockwave-flash"

 2. ดรุณี ซาวบุญตัน
 3. สายธาร ทิพย์มา

  น.ส.สายธาร ทิพย์มา ม.4/1View on ShareSWF

 4. อาทิตยา เตชาวงค์
 5. อภิชญา แก้วนารี ม.4/1
 6. สุรพพงษ์ จ๋าก๋าง ม.4/2
 7. พรทิพย์ แสนบัวหลวง
 8. น.ส.ณัฐกา ชายน้อย
 9. น.ส จตุรพร ศรีษะ
 10. พัชนี แสงไก ม.4/1
 11. เกตน์สิรี สุนันต๊ะ เลขที่30 4/1

  View on ShareSWF เกตน์สิรี สุนันต๊ะ เลขที่30

 12. นาย เจษฎาภรณ์ อะกะยอง
 13. น.ส พรสุดา ใจพล ชั้นม 4/1 เลขที่15
 14. น.ส.น้ำฝน สุยะน้อย เลขที่ 29 ม.4/1
 15. ชลิดา การรุ่งโรจน์
 16. น.ส.รันาภรณ์ กิติ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 17
 17. น.ส ชลนิศา ไชยอะกะ ชั้น4/1 เลขที่ 13
 18. ดวงสว่าง พิมลอารี
 19. นารีรัตน์ ทาลาว ชั้น4/1 เลขที่21
 20. นางสาวพัชนี แสงไก ม.4/1 เลขที่ 16

  1.ตอบ โครงงาน คือ งานวิจัยเล็กๆสำหรับนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย หาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด จะเรียกว่าโครงงานในกลุ่มสาระนั้นๆ
  2.ตอบ การวิเคราะห์ การให้เหตุผลและจิตสาธารณะ
  3.ตอบ 1.โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.โปรแกรมสนุกไปกับตารางธาตุ 3.โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 21. นางสาวนรรฏฐวรรณ ภูดอนตอง ม.4/1 เลขที่ 31

  1.ตอบ โครงงาน คือ งานวิจัยเล็กๆสำหรับนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย หาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด จะเรียกว่าโครงงานในกลุ่มสาระนั้นๆ
  2.ตอบ การวิเคราะห์ การให้เหตุผลและจิตสาธารณะ
  3.ตอบ 1.โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.โปรแกรมสนุกไปกับตารางธาตุ 3.โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 22. 1.ตอบ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียน รู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย
  2..ตอบ กระบวรการคิดวิเคราะห์
  3.ตอบนาโนอิเล็กทรอนิกส์ ” ไมโครชิพ ซียูเท็กซ์ไทล์: ซอฟต์แวร์ออกแบบลายผ้าสามมิติ CU Textile Design โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี

 23. 1.ตอบ โครงงาน คือ งานที่เราต้องทำเป็นขั้นตอน และให้เราวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราสนใจ
  2.ตอบ กระบวนการ คิด วิเคราะห์ และ แยกแยะ
  3.ตอบ 1.โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.โปรแกรมสนุกไปกับตารางธาตุ 3.โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 24. กรรณิการ์ อินต๊ะกอก

  1.ตอบ โครงงาน คือ งานวิจัยเล็กๆสำหรับนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย หาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด จะเรียกว่าโครงงานในกลุ่มสาระนั้นๆ

  2.ตอบ กระบวรการคิดวิเคราะห์

  3 .ตอบ 1.โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.โปรแกรมสนุกไปกับตารางธาตุ 3.โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 25. พงศธร สมแก้ว

  1.ตอบ โครงงาน คือ งานที่เราต้องทำเป็นขั้นตอน และให้เราวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราสนใจ
  2.ตอบ กระบวนการ คิด วิเคราะห์ และ แยกแยะ
  3.ตอบ 1.โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.โปรแกรมสนุกไปกับตารางธาตุ 3.โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: