Monthly Archives: พฤศจิกายน 2013

ใบงานที่ 1 ตอบคำถามโครงงาน


preview006

Quiz…
ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้
1. โครงงาน คือ อะไร?
2. กระบวนการคิดใดที่ใช้ในการทำโครงงาน?
3. จงยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ (ICT) มา 3 โครงงาน?

โฆษณา